Čárový kód - Informace o čárovém kódu

Informace o technologii čárového kódu

Na této stránce najdete všechny dostupné informace o čárovém kódu, jeho možnostech, jak jej využívat a implementovat do systému, atd.. Stránka má sloužit jako zdroj informací pro širokou veřejnost. Informace na stránku průběžně doplňujeme podle zájmu uživatelů, takže pokud máte pocit, že tu něco chybí, neváhejte nás kontaktovat.

Čárový kód je prostředkem pro automatizovaný sběr dat. Je tvořen černotiskem vytištěnými pruhy (v některých novějších verzích kódu mozaikou) definované šířky, umožňující přečtení za pomoci specializovaných zařízení – čteček čárového kódu či snímačů pro čárový kód. Patent na čárový kód byl poprvé udělen v roce 1949. Podle způsobu, jakým se konkrétní znak kóduje do skupiny pruhů, se kódy dělí do skupin. Nejpoužívanější skupiny kódů jsou: EAN, Code 128 a QR code.

Nenašli jste odpověď na svojí otázku, chcete poradit nebo se dozvědět více o této problematice?
Kontaktujte nás!